Kurumsal Bilgilerimiz
İnsan Kaynakları


Omni Grup, değerli yetenekleri bünyesine kazandırırken, açık pozisyonlar için yetenek ve kişisel özellikler bakımından uygun olan adayları işe alım sürecine almayı hedefler.

Şirketimiz stratejileri ile insan kaynakları yönetiminin eş güdümünü sağlayan, yenilikçi, gelişim odaklı bir yaklaşımla beslenen insan kaynakları sistemlerini geliştirmek ve yürütmek temel yaklaşımımızdır.

İnsan Kaynakları Değerlerimiz
  • Objektiflik ve duyarlılık ilkeleri ile insan kaynakları uygulamalarını diğer birim yöneticileri ve çalışanlarla birlikte işbirliği içinde yürütmek,
  • Çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak ve bireysel farklılıkları yönetmek,
  • Değişime açık olmak ve çağın gerekliliklerine uygun sistemlerle çalışılmasını sağlamak,
  • Yaratıcı düşünmenin ve farklı fikirleri dile getirmenin teşvik edildiği bir kurum kültürü oluşturmak,
  • Kurum içinde bilgi paylaşımını ve açık iletişimi teşvik ederek takım ruhunu geliştirmek,
  • Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek.
Omni Grup A.Ş.'de çalışmak istiyorsanız, hemen başvurun!
letişim Formu info@omnigrup.com
Mağaza